Eğitim ve Dil Dergisi

Danışma Kurulu

Bülent Özkan - Mersin University - Turkey

Nurettin Demir - Hacettepe University - Turkey

Jaklin Kornfilt - Syracuse University - USA 

Erdoğan Boz - Eskişehir Osmangazi University - Turkey

Yamada Shigeru - Waseda University - Japan

Nihal Çalışkan - Yıldırım Beyazıt Üniversity - Turkey

Shirley Dita - De La Salle University - Philippines

Selahattin Dilidüzgün - İstanbul University - Turkey

Ferdi Bozkurt - Anadolu University - Turkey

Ooi Vincent B. Y. - University of Singapore - Singapore

Meliha Şimşek - Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Turkey

Lindita Xhanari (Latifi) - University of Tirana - Albania

Oktay Ahmed - University of St. Cyril and Metodius - Macedonia

Bahee Hadaegh - Shiraz University - Iran