Eğitim ve Dil Dergisi
image

2018/1

Editör
Dr. Ferdi BOZKURT

28.01.2018

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • BÜLENT ÖZKAN
  Ana Dili ve Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözlükbirimsel Bileşenler Açısından Önadlar
  Adjectives as Lexicological Components at Teaching of Turkish Language as Mother and Foreign Language
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 209

 • TESLİME TUNÇ
  Dil ve Edebiyat Öğretiminde Barış Eğitimi: Savaş ve Barış
  Peace Education at Teaching Language and Literature Education
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 142

 • NİHAL ÇALIŞKAN
  Veri Yönetimli Öğrenme: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazılım ve Derlem Kullanımı
  Data Driven Learning: Using Software And Corpora in Teaching Turkish as a Foreign Language
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 150

 • HASAN GÜRKAN
  Osmanlı Devleti’nde Tarih Yazımı ve Tarih Öğretiminde Modernleşme Çabaları
  Modernization Efforts in Historiography and History Teaching in Ottoman Empire
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 274

 • CAN SAKAR - BURAK İKİZÇINAR
  Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Parçalarının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması: ''Türkiye ve Almanya Örneği''
  Comparing the Turkish Textbooks in the 5th Grade of Secondary School in Terms of Vocabulary: “Turkey and Germany Sample”
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 273