Eğitim ve Dil Dergisi
image

2019/1

Editör
Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

28.01.2019

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Musa TÖMEN
  Tartışmacı Deneme Yazımında Türk EFL Öğrencilerinin Birinci Şahıs Zamirlerini Kullanımı
  The Use of First Person Pronouns in Turkish EFL Students’ Argumentative Essay Writing
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 41

 • Ferdi BOZKURT
  Genel (Amaçlı) Sözlüklerde Özel Adlar: Bir İhtiyaç
  Proper Names in General (Purpose) Dictionaries: Necessity
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 168