Eğitim ve Dil Dergisi
image

2019/2

Editör
Doç. Dr. Bülent ÖZKAN

28.06.2019

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Mazhar BAL
  Kültürel Farkındalıktan Kültürel Duyarlılığa: Bir Okuma Metni Çalışması
  From Cultural Awareness To Cultural Sensitivity: A Reading Text Study
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 31

 • Mehmet ORHAN
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Becerileri Üzerine Derlem Tabanlı Bir Hata Analizi (B-1 Düzeyi Örneği)
  A Corpus-Based Error Analysis on the Writing Skills of Turkish Learners as a Foreign Language (B-1 Level Sample)
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 81