Eğitim ve Dil Dergisi
image

2020/1

Editör
Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

28.01.2020

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Ersun ÇIPLAK
  Ahmet Telli’nin “Aşk Bitti” Şiirinin Psikolojik Danışmada Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
  Examination Of The Usability Of Ahmet Telli’s Poem Aşk Bitti in Psychological Counseling
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 91

 • Zafer YILDIZ
  Türk Çocuk Yazını Eserleri Olarak Behiç AK’ın “Tombiş Kitaplar” Serisi Üzerine Derlem Tabanlı Bir Araştırma
  A Compilation-Based Research on Behiç AK’s “Tombiş Kitaplar” Series of Turkish Children’s Literature
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 38