Eğitim ve Dil Dergisi
image

2021/2

Editör
Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

28.06.2019

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Kudret ALTUN - Müjgan BEKDAŞ
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Yazım Yanlışları ve Çözüm Önerilerine Dair Öğretmen Görüşleri
  Spelling Mistakes in Written Expression of Students Who Learn Turkish As a Foreign Language and Teachers' Views on Solution Proposals
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 26

 • Can SAKAR
  Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Eğitsel ve Sosyolojik Faktörler: Amerika Birleşik Devletleri Örneği
  Educational and Sociological Factors Influencing Students’ Academic Achievements: The United States of America Example
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 44