Eğitim ve Dil Dergisi
image

2022/1

Editör
Prof. Dr. Bülent ÖZKAN

31.01.2022

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Murat ASLAN - Hasan KILIÇ
  İlköğretim ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Özel Adlar
  Proper Names in Primary and Secondary Education Religious Culture and Moral Knowledge Textbooks
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 34

 • Şahap BULAK
  Türkçe Öğretiminde Terim Sorunu
  The Problem of Term in Teaching Turkish
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 11

 • Ayça Çağlayan ÖZKAN - Shiqing LI
  Çin’deki Üniversitelerin Türk Dili Bölümlerinde Kullanılan Temel Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Metinleri Üzerine Bir Değerlendirme
  A Corpus-Based Comparative Study on The Reading Texts in Basic Turkish Textbooks Used in Turkish Language Departments of Chinese Universities
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 31