Eğitim ve Dil Dergisi

Yayın İlkeleri

Eğitim ve Dil Dergisi, eğitim ve dil ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel çalışmaları yayımlar.

Eğitim ve Dil Dergisi, eğitim ve dil alanında özgün ve bu anlamda alana katkı sağlayacak nitelikte araştırma, derleme, yayın değerlendirme ve çeviri türlerinde yayınlara yer verir.

Eğitim ve Dil Dergisi, daha önce yayımlanmamış ya da değerlendirme aşamasında olmayan bilimsel çalışmaları yayınlar.

Eğitim ve Dil Dergisi, daha önce bilimsel bir toplantılarda sunulmuş bildirileri, bu durumun açıkça belirtilmesi durumunda yayınlanmak üzere kabul eder.

Eğitim ve Dil Dergisi, yılda iki kez Yaz/Summer ve Kış/Winter olmak üzere iki sayı olarak dijital olarak yayımlanır.

Eğitim ve Dil Dergisinin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

Yazıların Değerlendirilmesi

Aday makale öncelikle yayın kurulunca dergi ilkelerini uygunluk açısından değerlendirilir ve yayın kurulu aday makaleyi uygun bulursa alan editörüne yönlendirir. Makale uygun görülmezse yazarına iade edilir. Uygun görülen aday makale alan editörü tarafından iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Buna alan editörü karar verir.

Yayınlanması konusunda hakem değerlendirmeleri sonucu karar verilen makale için yayın sözleşmesinde belirtilen hususlar geçerlidir.

Yayın Kurulu A.

Yayımcı/Sahibi

Prof. Dr. Bülent ÖZKAN