Eğitim ve Dil Dergisi
image

2021/1

Editör
Doç. Dr. Kadir Can DİLBER

28.01.2021

Jenerik Kapak İçindekiler Editörden
 • Muhammet Taha UĞURLU
  Absürt ve Yabancılaşma Kavramları Çerçevesinde Karşılaştırmalı Bir Okuma Girişimi -Kafka’nın “Dava”, Beckett’in “Murphy” ve Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” Ekseninde-
  A Comparative Reading Attempt Within the Framework of Absurd and Alienation Concepts -On the Axis of Kafka's
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 147

 • Hava KOÇULU
  Açık Yapıt Yörüngesinde “Hasan Boğuldu” Öyküsünü Alımlama Estetiği Bağlamında Yeniden Okumak
  Again Reading the Story of "Hasan Boğuldu" in the Open Works Orbit in the Aesthetic Context
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 315

 • Kadir Can DİLBER* - Beyza Nur BALCI**
  Carl Gustav Jung’un “Kırmızı Kitap”ı ile Edebi Metinleri İrdelemek
  Scrutinizing Literary Texts with Carl Gustav Jung's
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 340

 • Ayşegül SEKMAN
  Kemalettin Tuğcu’nun Romanlarında Baba Metaforu
  The Father Metaphor in Kemalettin Tuğcu's Novels
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 132

 • Burak ŞENTÜRK
  Ormanlardan Hemen Önceki Gece’nin Postdramatik Oyun Tekniği Açısından Değerlendirilmesi
  Evaluation of The Night Just Before The Forests in Terms of Postdramatic Play Technique
  Özet Abstract Kaynaklar Tam Metin 156